Hur skapar man en lärande organisation? Det är en komplex fråga, men en viktig del är att se till att medarbetarna har tillgång till kunskap när de behöver den. Att under viktiga moment i arbetet, direkt kunna fördjupa sin kunskap eller få svar på frågor. I den här kursen går vi igenom hur man kan bygga upp ett microlärande som gör viktiga internutbildningar mer tillgängliga för personalen.

Om kursen

Kursen består av

  • Tre träffar i grupp på Zoom, med utbildning och handledning
  • Tre individuella möten på Zoom, där du får personlig handledning
  • Digitalt stöd i form av filmer, guider och textavsnitt.

Under kursen har du möjlighet att steg för steg arbeta med din kurs på din lärplattform, med målet att ha en färdig kurs när kursen är slut. Du kan också delta för att lära dig hur du skapar en kurs, med målet att senare utveckla din egen onlinekurs – det är helt upp till dig. Gruppträffarna kommer att spelas in, så att deltagare som missar ett tillfälle ändå kan tillgodogöra sig kunskapen.

Förkunskap och teknik

Deltagare behöver ha en bra uppkoppling och fungerande ljud och bild. Alla möten och gruppträffar kommer att ske på Zoom. Towards tar inte ansvar för teknik som inte fungerar hos deltagaren.

Kursledare

  • Caroline Murray Carlsson, Towards eLearning. Caroline är specialist på pedagogik och kursdesign.
  • Hans-Olof Ulmestad, Towards eLearning. Hans-Olof är specialist på digital lärteknik och kursdesign.
  • Robert Karlsson, Towards eLearning. Robert är specialist på filmning och redigering

Handledning och gruppträffar

Tider beslutas gemensamt.

Mer information och anmälan

Kursen beräknas lanseras under våren 2021. För intresseanmälan maila oss på info@towards.se.