Digitalt lärande har många användningsområden. Dr Conrad Gottfredsons utvecklade modellen "5 moments of needs", en modell över hur och när vi behöver stöd i vårt lärande. Den visar tydligt att vi behöver komplement till klassrums- eller distansutbildningar för att kunskapen ska hålla sig aktuell. Om du säljer utbildningar till företag och organisationer är den här modellen en bra grund för diskussioner om hur och när medarbetarna har tillgång till kunskap de behöver i sitt arbete. Det räcker inte med att gå en kurs, när medarbetaren är i en situation där hen snabbt behöver friska upp kunskaper eller få ny information, är onlinelösningar superbra.

Pedagogik  Mikrolärande