Försök inte göra en kurs för alla. Börja alltid med en noggrann analys av målgruppen. Vilka är de? Vilka problem eller behov har de som din kurs kan hjälpa dem med? Vilken exakt nytta kommer de att få av din kurs? Ju mer exakt du blir, desto bättre kommer din kurs att bli och desto lättare blir det att sälja den.

Pedagogik